Compost de dues peces, s’adapta sense eines a la banyera. La part de sota es fixa a l’interior de la banyera a través de dues gom amb rosca i...
Més