Altaveus SAMSUNG Model HW E450 SO SURROUND 280W, USB. MP3. Comandament a distància. Bluetooth. Es pot connectar a mòbils i tablets sense fer servir cable (el cablejat també està...
Més