historia (1)

Història 2
2n. Batxillerat
Editorial Santillana
Autor: J.Casassas,A.Ghanime, C. Santacana  
ISBN: 9788479183578
Sant Cugat del Valles
mijustc@gmail.com
10 euros