Copas de Vino
Copes de Vi
  • Noves. No s’han fet servir.
  • Capses de 6 copes.
Localització:  Lasarte-Oria
Preu:              1 euro cada copa
Contacte:       667 66 83 30                                                           Akirakurosawa26@hotmail.com
Ref. 131125-6